AETTO Catalunya


AETTO Catalunya

AETTO Catalunya (Associació Educació per a Tots de Thionge-Ouoloff) és una associació creada per ajudar a construir una escola a Thionge Ouoloff (Senegal) destinada a nens i nenes de quatre localitats. AETTO dóna suport a Pape Mot Sarr,  un senegalès arribat en patera que fa 12 anys treballa a l’Empordà. L’objectiu d’AETTO és crear escoles laiques i mixtes a l’entorn rural del poble. Ja s’han construït dues aules per a 80 nens i nenes, però encara hi ha 150 nens i nenes esperant que es construeixin dues aules més per poder anar a l’escola. AETTO es tracta de la primera inicitativa d’aquest tipus impulsada per un senegalès.

AETTO Catalunya se suma al treball que ja estan fent altres associacions a Europa com AETTO França i AETTO Suïssa.