Ja s’aixequen els murs

Pressupost de la construcció
En aquesta mena d’aritmètica hi ha dues columnes com tothom sap.

La de les despeses, que és sens dubte la més fàcil, i la dels ingressos que sempre van darrere de l’altre per mirar d’equilibrar-lo.

AETTO no és una excepció de la regla.

Despeses Ingressos
Construcció d’aules i oficina 38 000 € Recaptat per les associacions 37 000 €
Allotjament mestres, lavabos, biogas 14 000 € Diners d’en Pape Mot Sarr 11 000 €
TOTAL 52 000 € TOTAL 48 000 €
Pressupost de feines futures
A mes de cobrir el dèficit actual cal que els mestres tinguin il·luminació.

Un sistema de panels solars+regulador+bateries permetrà alimentar els LEDs necessaris i representa una despesa de aproximadament 1.300 euros.

Cal també portar aigua a l’escola. Un pou equipat d’una bomba solar i un dipòsit d’aigua representa una inversió de 20.000 euros. Es pot garantir un finançament parcial per la venda de l’excedent d’aigua per satisfer necessitats de l’escola.